pN1pnHtMtbc

Miejsce, w którym zapewne chciałby znaleźć się każdy student medycznych kierunków nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Miejscie, które od przekroczenia progu drzwi wejściowych robi wrażenie, a każda kolejna sala jest dowodem na to, że Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego to magiczne miejsce.

Miejsce w którym studenci mogą zamienić wiedzę teoretyczną na praktyczną, która niewątpliwie jest najważniejszą podczas pracy z pacjentami. Przyszli medycy mają jedyną szansę, aby zapoznać się ze sprzętem na którym będą pracować, przećwiczyć wiele zabiegów, rozmowy z pacjentami, a i przede wszystkim czynności ratownicze, ponieważ w sytuacji, gdy mamy kontakt z prawdziwym człowiekiem, który potrzebuje pomocy tu i teraz – nie ma czasu na naukę. Zadaniami Centrum są podniesienie jakości kształcenia oraz lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia przyszłej pracy w wybranym zawodzie.

obraz-365 obraz-364-1
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej daje możliwości, których nie dają inne miejsca – efektywnej edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, a ponadto pozwolić studentom jak najwcześniej poczuć satysfakcję i radość jaką daje kontakt z pacjentem oraz zobaczyć efekty swojej ciężkiej pracy.

Wartość projektu to aż 30 065 985,63 zł, z czego 85% jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% z Budżetu Państwa. Ale nie są to pieniądze, które zostały wydane na marnę, ponieważ każdy kto miał tam choć raz zajęcia, to wyniósł z nich więcej niż z sześciu lat nauki teorii.

obraz-414-1 obraz-411-1  obraz-382-1 obraz-386-1
W Centrum znajduje się sześć sal symulacyjnych (sala operacyjna, sala intensywnej terapii, dwie sale szpitalnego oddziału ratunkowego (cztery stanowiska), sala pediatryczna i sala porodowa oraz obszar dostosowany do symulacji zdarzeń przedszpitalnych z symulatorem ambulansu. Centrum wyposażone jest w dziesięć zaawansowanych symulatorów pacjenta (siedem symulatorów osoby dorosłej, symulator dziecka, symulator niemowlęcia i symulator porodowy z symulatorem noworodka). Sale symulacyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparat do znieczulenia, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, laryngoskopy) oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych.

obraz-379-1obraz-376-1 obraz-417-1

Wszystkie sale symulacyjne wyposażone są w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy łączy te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych symulatora oraz zapisem czynności wykonanych przez ćwiczących. Gotowy zapis dający pełen obraz sesji symulacyjnej jest następnie odtwarzany i omawiany podczas debriefingu. W Centrum znajdują się trzy pomieszczenia debriefingu, w razie potrzeby analiza zajęć może być również przeprowadzona bezpośrednio na sali symulacyjnej lub w innych pomieszczeniach.

obraz-369  obraz-372-1

Oprócz pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zaawansowanych sesji symulacyjnych Centrum udostępnia dwie sale ćwiczeniowe, przeznaczone głównie do ćwiczeń umiejętności manualnych, gdzie wykorzystywane są mniej zaawansowane fantomy i modele szkoleniowe takie jak: manekiny do nauki zaawansowanych zabiegów ratowniczych, manekiny do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, modele kończyn do nauki wkłuć, iniekcji doszpikowych, modele do nauki znieczuleń rdzeniowych, modele do nauki intubacji, konikotomii, odbarczania odmy opłucnowej i drenażu jamy opłucnowej, modele porodowe, do nauki cewnikowania dróg moczowych i zestawy do małej chirurgii.

obraz-389-1 obraz-393-1 obraz-395-1 obraz-385-1

Pod koniec 2012 roku CDiSM wzbogaciło się o pierwszy w Polsce i tak naprawdę jeden z niewielu na świecie wirtualnych stołów do nauki anatomii i radiologii. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to obecnie największy i najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce.

 

 

CDiSM w naszym obiektywie – przekonaj się sam, jak wygląda XXI na Śląskim Uniwersytecie Medycznym!

 

 

Projekt Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach-Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

image001

 

Viktoria Skrzypiec i Adriana Płuciennik
Video – Adam Kuźniar