Podczas niezwykłego festiwwalu Zde­rze­nia Dzia­łań Wrażl­iwych w Jastrzębiu-Zdroju wystąpił zespół Jóga.

Adam Kuźniar