Nie żebym myślał co Ty myślisz
Ale nie zgadzam się z Tobą
Jako i nie zgadzam się z sobą…

Miłość to nie sonet Petrarki
Strzał w głowę Wertera
Ani nie Gustaw w Konrada

Miłość to ptak śpiewający sielankę
Gdy patrzysz z ganku
Swego domu na syna
Który owija wstęgę radości
Wokół drzewa zasadzonego przez ciebie…
Karolinie… 19.01.15 r. RZE

Artur Żołądź