e-Magazyn Horyzont – nieformalne pismo internetowe z siedzibą główną w Szczecinie założone 5 września 2015 r. przez dziennikarkę, poetkę i kandydatkę do ZLP Oddział Szczecin Annę Jakubczak. Horyzont ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji, zachęcać do rozwoju osobistego i poznawania świata oraz dawać możliwość pokazania się szerszemu gronu poprzez organizowanie spotkań autorskich, wernisaży, slamów poetyckich i innych imprez kulturalnych we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich oddział w Szczecinie, Książnicą Pomorską, Starą Rzeźnią oraz Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach.

Przyłącz do ekipy Horyzontu!

Do redakcji może dołączyć każda chętna osoba, która ukończyła 16 rok życia. Wyjątkiem jest kandydat, który ma mniej niż 16 lat i wykazuje się wybitnymi osiągnięciami lub poziomem nadesłanych prac. Aby wziąć udział w naborze, należy na adres redakcji wysłać zgłoszenie, w którym osoba ubiegająca się o dołączenie do zespołu redakcyjnego przedstawi swoje doświadczenie w tworzeniu tekstów literackich, redagowaniu, fotografii, korekty tekstów, reklamie, public relations czy sprawach IT) lub załączy w mailu list motywacyjny, w którym poda powód chęci dołączenia do redakcji. W załączeniu powinna znaleźć się przykładowa praca kandydata (pisemna, fotografia, grafika, strona etc.). Nie jest wymagane zamieszkanie w Szczecinie, jesteśmy otwarci na ludzi kreatywnych z całej Polski.

Sukcesywnie od roku rozwijamy swoje e-oddziały we Wrocławiu i Krakowie, więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej magazynu.

Zależnie od formy pracy pod uwagę będą brane: w pisemnej: poprawność językowa, stylistyka, tematyka, ujęcie tematu, interpunkcja; fotograficznej: kadrowanie, jakość, styl i pomysł; IT: wygląd strony, funkcjonalność, umiejętności posługiwania się programami oraz językami programowania. Wszystkie nadesłane prace będą sprawdzane również pod względem plagiatu.

Zgłoszenia należy wysyłać na mail redakcji
redakcja@horyzont-media.eu

Temat: NABÓR
W treści informacji:
-nazwisko i imię
– wiek
– kilka słów o sobie

ZAŁĄCZNIK: Próbka tekstu lub innej formy twórczej

Gwarantujemy odzew do każdego, kto wyśle do nas zgłoszenie! Jesteśmy również otwarci na współpracę z instytucjami kultury, wydawnictwami, zespołami.

Informacja prasowa